FANDOM


Сирилик
Bouncywikilogosmall
Унтук оранг-оранг янг тидак мэмилики раса нумор сэкалирун, бангса(т) Википэдия янг (сок) серба таху мэмпуняи артикэл тэнтанг Сирилик.

Апабила анда тидак биса мэмбача артикэл ини, силахкал клик дисиги!

Сирилик адалах хуруф янг дипакай оранг кэбанякан ди Русиа дан нэгара-нэгара пэчахан Уни Совиет. Дисэбут жуга сэбагай хуруф Руссиян Рэвэрсал, карына хуруфня сэлалу кэбалик-балик каяк «отакму». Хуруф ини жуга дипакай ди нгара Кайюмнэсия дан Совонгия сэбагай бахаса пэрантара. Хуруф Сирилик пэрнах дипакай Амингвати, Рой Сурё, Тукул Арвана, дан лаин-лаин.    Тулисан ини масих тулисан ринтисан. Алда важиб мэмбанту Толололпэдия унтук мэнгэмбангкання.