Bahasa Makedonia

Dari Tolololpedia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

Langsung ke: navigasi, cari
Bendera Makedonia
Оваа статија содржи елементи на Македонија


Копиле Оваа Членот содржи куќата на италијански јазик и ќе го прават овој grazoo.sebenarnya Членот беше напишано без Македонија јазик, бидејќи авторот не го разбрал италијански јазик. Dolo Dolo-збунети од овој член Ве молиме да се пробие на компјутер со барамина или други тешки казни и Baygon себе со пијалок и отров за глувци.

Stophand
Bahaya, kemungkinan anda setelah ngeliat artikel ini bisa PINGSAN


Jumlah Tolololpediawan yang pingsan:

CounterZeroCounterZeroCounterZeroCounter5Counter4Counter3Counter2
Loading database...

NB:Jika Anda bermasalah dengan Bahasa Makedonia ini, hancurkan komputer Anda dengan roundhouse kick.

Bouncywikilogosmall
Ternyata Wikipedia telah mebuat Artikel tandingan yg judulnya sama, Untuk itu sebaiknya ada berhati2lah membuat Artikel sebab zombie Jimmy Wales selalu memantau Artikel yg dibuat anda lalu sang Jimmy mencoba untuk menyamai Judul Artikelnya. Ini Artikelnya Bahasa Makedonia.

Македонскиот јазик спаѓа во источната група на јужните словенски јазици и е официјален јазик во Република Македонија. Македонски се зборува и во Австралија, Албанија, Бугарија, Грција, Канада, САД, Србија, Црна Гора]], Турција и во некои земји членки на Европската Унија. Вкупниот број на македонски говорници е околу 2 до 2.5 милиони луѓе. Македонскиот јазик е исто така официјален во реонот на Корча во Република Албанија каде што живее бројно македонско население.

Според респектираниот лингвистички извор Etnologue, македонски се зборува и во југоисточниот дел на Бугарија, но нема податоци за бројот на луѓето. Сличен став имаат и BBC, Britannica и UNESCO.

Кога се зборува за Македонците како етничка група и македонскиот јазик треба да се има во предвид фактот дека не секогаш јазикот т.е. потеклото или класификацијата на јазикот соодветствува со етничкото потекло на еден народ. Македонскиот јазик спаѓа во групата на словенските јазици, а потеклото на Македонците како народ не е чисто словенско. Денешните Македонци се потомци на повеќе етнички групи.

[sunting] Кодификација

Кодификацијата на македонскиот јазик е поврзана со следниве историски настани:

 • со решението на првото заседание на АСНОМ (2 август 1944) за воведување на македонскиот како службен јазик во македонската држава
 • со официјалното усвојување на македонската азбука
 • со официјалното усвојување на македонскиот правопис

Македонската државност се зацврстува со историските решенија на Првото заседание на АСНОМ. Меѓу тие решенија од особено значење е Решението за воведување на македонски литературен јазик како службен во македонската држава.

Исто така, Президиумот на АСНОМ, како највисоко тело на македонската држава, во ноември 1944 година назначил комисија составена од македонски филолози и од општествени дејци кои требало да поднесат предлог за азбука и за правопис на македонскиот јазик. Прашањето за азбуката и правописот се решило во мај [[1945 година. Заедно со ова прашање, членовите на комисијата разгледале повеќе прашања од особено значење за оформувањето на македонскиот литературен јазик.

Кодификацијата на македонскиот литературен јазик ја одразува македонската јазична практика. Блаже Конески има значаен придонес за кодификацијата на македонскиот литературен јазик и за стандардизацијата на литературнојазичната норма.

Македонскиот јазик има сличности со другите словенски јазици, а најмногу со бугарскиот и српскиот јазик. Македонскиот и бугарскиот јазик се единствените од групата на словенски јазици кои со текот на развојот ги изгубиле падежните форми,а од нив останат е само Вокативот (Македонијо; мајко; професоре и т.н.) како и во некои зборчиња (него; нему; скришум и т.н.).

[sunting] Карактеристични особини

Карактеристични особини на македонскиот јазик се:

 • немањето падежи т.е. аналитичката деклинација преку користењето на предлозите при искажувањето на различни граматички поврзаности помеѓу различни делови на реченицата (на книгата; за книгата; во книгата; под книгата; со книгата)
 • третосложниот акцент (`планина; пла`нината; плани`нарите)
 • двоен предмет (него го видов; неа ја сакам)
 • минато време со помошниот глагол ИМА (имам видено; немам јадено)
 • минато време со помошниот глагол СУМ + глаголска придавка (не сум сменет; не сум јаден)
 • минато-идно време (Те отепав, кога ќе те фатам!)

[sunting] Македонскиот јазик во пописната регулатива на САД

Во инструкциите за попишувачите во САД се наведува македонскиот јазик во различен контекст. Така на пример:

 • Во пописните инструкции од 1910 година, во секцијата "ABILITY TO SPEAK ENGLISH" став 137. стоело "
 • Во пописните инструкции од 1920 година, македонскиот јазик е додаден на листата со странски јазици како посебен јазик.
 • Во пописните инструкции од 1930 година македонскиот јазик повтроно е на листата со странски јазици како посебен јазик.

Со анализа на овие пописни инструкции може да се заклучи дека до 1910 година постоело едно гледиште во американското опшество во врска со македонскиот јазик, а од 1920 година администрацијата го подржува гледиштето дека македонскиот јазик е засебен јазик кој го говорат некои од емигрантите од Европа. Подоцна во листата на македонскиот јазик му е придружен кодот 2630.

PBB (Persatuan Bahasa-Bahasa)
Sembarangan
Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia QayyumnesiaBahasa Indonesia Republik RioIndonesian ReversalAksara JawaAksara BugisAksara LampungCakak 𐤁Tranungﺑﺎﺣﺎﺳﺎ ﻣﻼﻳﻮالعربيةעבריתفارسی𐤃𐤓𐤉𐤌𐤟𐤊𐤍𐤏𐤍𐤉𐤌中文廣東話संस्कृतम्हिन्दी日本語한국어ภาษาไทยTiếng ViệtWikang TagalogEspañolFrançaisPortuguêsNederlandDeutschItalianoLatinumελληνικάBahasa Makedoniaрусский языкSvenskaSuomiBahasa BatakBahaso MinangkabauWest Sumatra ReversalBaso PalembangBahasa LampungBasa SundaBasa PasaranBoso JowoBoso SuroboyoEast Java ReversalBahasa BaliBasa MangkasarakBasa UgiBaso Melayu JambiBahasa ManadoBahasa PapuaBahasa KoenoKecek KelateBahase PeghokBahasa GaulbAH4S4 jn6 kll1nBahasa PremanBahasa Tukul-TukulanPelet Dukun KedahBahasa OCBahasa MatematikaBahasa di JonggolBahasa ThrthrBahasa DolanBahasa Taman LawangBahasana EquestriaAntonim-Sinonim Uwi Uwi !Bwah Bwah Bwah #?@=&! PikachuNewspeak
Peralatan pribadi